ལེ་ཚན་གཙོ་སྐྱོང་པ་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ།

དེ་ཡང་ཚོད་ལྟའི་ཁུལ་དུ་སྤེལ་བ་ཡིན། གལ་ཏེ་བཙན་པོའི་ཟིན་བྲིས་ནས་ལུག་ཚང་དཔལ་ཡོན་གྱི་རླུང་འཕྲིན་ཐད་བཀག་འགོག་མེད་ན། རྗེས་ཀྱི་ལེ་ཚན་རྣམས་བཙན་པོའི་ཟིན་བྲིས་བརྒྱུད་ནས་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་གསན་ཐུབ།