བཙན་པོ་ཚང་ཟིན་བྲིས། འུ་ཚོ་ཚང་མའི་ཁྱིམ་གཞི་ཡིན།

-ཡང་ན་བཙན་པོ་ཚང་ཟིན་བྲིས་ཤར་གཏོང་དང་འབྲེལ་བའི་གསལ་བརྡ། བཙན་པོ་ཚང་ནི་དྲ་བ་དང་ཟིན་བྲིས་གཅིག་ལྕོགས་སུ་གཉེར་ཆོག་པའི་རང་དབང་གི་དོ་ར་ཞིག་ཡིན་ལ། རང … མུ་མཐུད་དུ་ཀློག བཙན་པོ་ཚང་ཟིན་བྲིས། འུ་ཚོ་ཚང་མའི་ཁྱིམ་གཞི་ཡིན།